Anders organiseren groepen 1, 2, 3

Op onze school vinden we het erg belangrijk om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit is een van de belangrijkste redenen om de samenwerking tussen de groepen 1, 2 en 3 zoveel mogelijk te versterken.

Er is dit schooljaar ook voor het eerst een groep 2/3 geformeerd, die het leren van zowel de leerkrachten als de kinderen stimuleert en versnelt. Deze samenwerking tussen de groepen biedt kansen om de leeromgeving voor onze leerlingen nog betekenisvoller te maken en onze missie: “Groeien doen we natuurlijk samen” in de praktijk te realiseren.

Groepen 1-2 en 2-3

Zoals u wellicht al weet, zijn er voor de zomervakantie in het gebouw enkele aanpassingen gedaan. Een voorbeeld hiervan is de plaatsing van de flexibele paneelwanden in de groepen 1/2 en 2/3.

Hierdoor kan de doelstelling van onderwijs “Anders Organiseren” optimaal bereikt worden. Vóór de kerstvakantie gaan we drie middagen “Anders Organiseren” tijdens de werkles. Daarbij wordt tijdens de werkles door de groepen 1-2 C en 1-2 D samen gebruik gemaakt van een unit en door de groepen 1/2 B en 2/3 A.

Dit betekent dat de kinderen zelf mogen kiezen in welk gedeelte van de unit ze gaan werken. We maken gebruik van nieuwe planborden. Groep 1-2 E gaat gebruik maken van de unit groep 1-2 C en 1-2 D. Met een unit bedoelen we twee klaslokalen waarbij de schuifwand open staat.

Hier een indruk van de eerste middag

Groepen 3

Anders organiseren wordt op dit moment in de groepen 3 op rekengebied georganiseerd.
Elke dinsdagochtend geven de leerkrachten eerst een kwartier de instructie / uitleg in de eigen groep.

De kinderen kunnen op het grote planbord zelf inplannen of ze in het instructie,- samenwerk,- of stiltelokaal gaan werken. Soms plannen de juffen ook in daar waar nodig.De kinderen weten precies wat ze mee moeten nemen, waar ze gaan werken en wat de bedoeling is. In het instructielokaal worden de sommen nog eens extra uit gelegd, eventueel met materialen.

In het samenwerklokaal kunnen kinderen in kleine groepjes samen overleggen en daar waar nodig elkaar helpen. In het stiltelokaal werken de kinderen zelfstandig, zonder overleg met elkaar. In elk lokaal is een leerkracht samen met (stagiaire)- onderwijsassistente aanwezig om te helpen en bij te sturen. Na de kerstvakantie komt de donderdag erbij om op deze manier te werken. In de loop van het jaar gaan we taal/lezen daaraan toevoegen.

Anders Organiseren groep 3

De groepen 3 hebben bij Anders Organiseren gekozen voor rekenen. Op dit moment gebeurt dit 2 keer per week en iedere week gaan we iets nieuws aan de organisatie toevoegen.

De algemene uitleg krijgen de kinderen in hun eigen groep, daarna waaieren ze uit naar het instructielokaal (klas van juf Gerda), het stiltelokaal (klas van juf Sandra) en het samenwerklokaal (de zone). Nu worden de kinderen nog door de leerkrachten ingedeeld de volgende stap is dat kinderen op het planbord zelf mogen aangeven waar ze graag willen werken (of de leerkracht plant het voor sommige kinderen in).

De eerste keer was voor de kinderen en de juf best spannend, maar aan het einde van de les was iedereen enthousiast over de werkwijze en hoe het gegaan was. Het lastigste was om in het stiltelokaal ook stil te werken, maar uiteindelijk lukte het wel en gaven kinderen aan dat dit echt fijn is om alleen en in alle rust te werken.

Kinderen die graag samenwerken gaven aan dat het fijn is dat je alleen kunt werken maar als je even hulp nodig hebt je dit kunt vragen aan iemand in je groepje. Ook in het instructielokaal gaven de kinderen aan dat het fijn werken is en dat er rust heerst. Ook hier is uiteraard mogelijkheid om samen te overleggen of alleen te werken.


Werken in het samenwerklokaal


Werken in het instructielokaal


Werken in het stiltelokaal

Komende weken breiden we het werken op deze manier verder uit met o.a. een rekenhoek met concrete materialen, inzet van rekenspellen/materialen, computer en inzet van planbord.

Wij hopen dat we op deze manier de individuele ontwikkeling van ieder kind nog beter en efficiënter kunnen stimuleren.

Anders Organiseren groep 1-2

Een inspirerende werkles gebaseerd op Anders Organiseren. Betrokken, kindvolgend, inspirerend, werkend aan je zelfstandigheid.

 
Hoe vinden de kleuters het anders organiseren? Kijk naar het filmpje en luister goed, want ze kunnen het heel goed zelf vertellen.