Anders Organiseren groepen 4

Lezen


Wij zijn dit jaar in de groepen vier na de herfstvakantie gestart met het ‘Anders Organiseren’ van ons leesonderwijs. Doordat kinderen verschillend zijn van elkaar, willen wij graag aansluiten bij hun onderwijsbehoeften en instructiebehoeften. De leerlingen kunnen, door het onderwijs anders te organiseren, beter op maat bediend worden.

De kinderen van de beide groepen vier zijn verdeeld in drie groepen

De eerste groep werkt volgens aanpak 1: in alle fasen van de les werkt het kind aan de hand van de juf. De juf is de instructeur.De tweede groep (de volgers) werkt volgens aanpak 2: zij werken niet alle fasen aan de hand van de juf, maar werken een deel van de les zelfstandig. In dit gedeelte van de les kiezen de kinderen of zij dit in het stiltelokaal doen (individueel werken) of in de samenwerkruimte.

De derde groep (de vlotte lezer) werkt geheel zelfstandig volgens een eigen werkschema met verrijkende en uitdagende leesvormen en opdrachten. Ook zij kiezen of zij in het stiltelokaal gaan werken of in de samenwerkruimte.
Naast deze leesvormen, wordt er in de middaguren nog drie keer een half uur gelezen in overige leesvormen.

Zo lezen wij op maandag zelfstandig, op dinsdag en vrijdag wordt er maatjes gelezen. Op vrijdag zijn er enkele ouders die aanschuiven bij de diverse maatjes en het leeswerk helpen beluisteren. Op deze momenten krijgen de kinderen die extra instructie nodig hebben, wederom aanbod op maat.

Rekenen

In januari starten wij dit ‘Anders Organiseren’ ook op voor het vak rekenen. Binnen deze organisatievorm worden alle kinderen verdeeld in twee groepen. Na een gezamenlijke start in hun eigen klas, waarbij automatiseringsoefeningen worden aangeboden en instructie op de nieuwe leerstof, verdelen alle kinderen zich over de diverse ruimtes. Een groep krijgt verlengde instructie en gaat werken onder begeleiding van de juf. De leerkracht heeft hier de rol als instructeur.

De overige kinderen verwerken en oefenen de leerstof in enerzijds het stiltelokaal of anderzijds in de samenwerkruimte. Deze keuze maken de kinderen zelf en ze verwerken zelfstandig de opdrachten. Differentiatie is verwerkt in de extra opdrachten. De leerkracht heeft hier de rol als coach. Daarnaast richten we de zone in als computerruimte, waarbij alle kinderen volgens een roulatiesysteem één keer per week aan de beurt komen.

Anders Organiseren groep 4/5

De pilot ‘anders organiseren’ is nu echt gestart. De groepen 4/5 hebben gekozen voor het vak technisch lezen.
Tevens wordt de transfer naar leesmotivatie en geschiedenis gemaakt.

We werken met planborden, weektaak, oefenen ICT-vaardigheden en kinderen worden meer bediend op hun niveau.
Kijk naar het volgende filmpje om een impressie te krijgen. Veel plezier!