Anders Organiseren groepen 7/8

Zoals u weet zijn we bezig met anders organiseren op het gebied van lezen.
Alle kinderen van de groepen 7 en 8 doen hieraan mee. De leerlingen zijn verdeeld op leerjaar-niveau. Dat betekent dat alle kinderen van bijvoorbeeld de groepen 7 als grote groep verdeeld zijn over de verschillende aanpakken en de verschillende leerkrachten. Hetzelfde geldt ook voor de groepen 8.

De kinderen zijn ingedeeld in 3 verschillende aanpakken, gebaseerd op het leesniveau.
Alle kinderen, ongeacht hun aanpak, starten met een instructie. Er wordt geflitst met de woorden en de woorden worden uitgelegd.

Aanpak 3 krijgt een keer in de week instructie en gaat daarna aan de slag met een planner, waarin precies beschreven wordt wat ze die dag gaan doen. Met behulp van hun foto laten de kinderen de keuze voor het lokaal zien, waar er dan vervolgens wordt gewerkt onder begeleiding van de leerkracht. Ze kunnen kiezen voor een samenwerkingslokaal of het stiltelokaal.

Aanpak 1 en 2 volgt ook eerst een instructie. Er wordt uitgebreid geflitst en daarna wordt het werkboek uitgelegd. De kinderen van aanpak 2 stromen uit en maken middels hun foto duidelijk waar ze gaan werken. Ook hier is de keuze tussen een samenwerkingslokaal en een stiltelokaal. Aanpak 1 blijft bij de leerkracht en maakt de rest van de les af onder begeleiding van de leerkracht.

Er zijn 3 lessen in de week binnen leesestafette, waarvan 2 instructielessen met verwerking en 1 vrije les.
In de vrije les steken we in op leesbevordering en leesbeleving middels geleide lessen zoals b.v. leeskring of speeddaten met boeken, maar ook het vrij mogen lezen van eigen gekozen boeken.

Vooruitblik

We zijn binnen het concept anders organiseren aan het onderzoeken hoe we ook de andere vak-en vormingsgebieden op een andere, meer gepersonaliseerde manier, kunnen gaan vormgeven.

We willen aan de slag gaan met een weektaak die in stappen wordt ingevoerd. Hier liggen kansen om de samenwerking- en instructiemomenten te delen binnen het kernteam 7 of het kernteam 8. De doelen van de verschillende vakken zullen centraal staan en de instructie zal gaan over dit doel.

Het uitgangspunt is het principe van de dagtaak, zoals bij velen bekend, gegoten in een nieuw jasje. Kinderen werken dan niet meer 2 keer per week aan een dagtaak, maar uiteindelijk een hele week met geplande instructiemomenten en ruimte en tijd om bepaalde opdrachten zelfstandig (stil) of via samenwerken te verwerken.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen binnen de weektaak!

Anders Organiseren groep 8

De groepen 8 werken tijdens de pilot anders organiseren aan het thema Toekomst.
Alle vakken worden gelinkt aan dit thema met als doel een groot eindproduct: het bouwen van de stad van de toekomst. Er zijn veel activiteiten te doen; naast rekenen, taal en spelling werken we ook aan de creatieve vakken en aan een eigen bedachte onderzoeksvraag. Veel vakken zijn groepsoverstijgend en verwerkt in een dagtaak en op de zone is er zelfs een echte helpdesk van de toekomst. Benieuwd? Kom eens een kijkje nemen op de zone waar al veel eindproducten hangen of bekijk de onderstaande filmpjes en foto`s!

 

 

Anders Organiseren groep 6/7

Pilot AO: thematisch werken bij het vak wereldoriëntatie
In de groepen 6-7 hebben we ervoor gekozen om het vak wereldoriëntatie thematisch aan te bieden. Ons doel is om zo hogere betrokkenheid bij de leerlingen te realiseren. We willen onze leerlingen inspireren om te leren en nieuwsgierig maken om zelf te onderzoeken en te ontdekken. Bovendien stimuleren we een onderzoekende houding; een belangrijke vaardigheid in de 21e eeuw. Hierdoor leren ze om zichzelf te sturen en problemen op te lossen.
Het samenwerkend leren vonden we daarbij een zeer belangrijke factor. Daarom hebben we ervoor gekozen om leerlingen tijdens de pilot-tijd groepsoverstijgend te laten werken. Dat betekent dat op dinsdag- en vrijdagmiddag de leerlingen van groep 6-7 in groepen met elkaar samen werken en daarbij ook meerdere professionals zien dan de eigen groepsleerkracht.

Hoe ziet het er concreet uit?
We hebben gekozen voor het thema Romeinen. Dit thema hebben we spectaculair geopend met de trigger van Romulus en Remus, misschien heeft uw kind daar thuis over verteld? Na de introductie hebben we de kinderen gevraagd wat ze al weten van het thema en wat ze graag zouden willen leren. Deze antwoorden hebben we op onze muur verzameld.

Vervolgens hebben de kinderen een basisles gekregen, in de eigen groepssamenstelling. In deze les stonden de belangrijkste doelstellingen van het thema centraal. Op deze wijze hebben alle kinderen de achtergrondinformatie in huis die ze nodig hebben om het thema verder te verkennen.

Wij hebben de lesstof geordend in 4 thema’s die aan de kinderen gepresenteerd zijn.
De kinderen maakten hieruit keuzes die bij hun interesse aansloot. De thema’s zijn:

 • Macht
 • Romeinen in Limburg
 • Architectuur en Infrastructuur
 • Cultuur
 •  
  Wij hebben een indeling gemaakt op basis van deze keuzes en in de tweede week zijn we gestart met de eerste workshop.

  In deze workshop hebben we de kinderen geleerd hoe ze onderzoek kunnen doen naar een thema. Dat begint met een goede onderzoeksvraag. De leerkrachten hebben de kinderen begeleid om deze goed te formuleren. Ook hebben de kinderen groepjes gevormd en taken verdeeld. De onderzoeksvragen zijn leidend voor de volgende stappen.
  De kinderen gaan informatie zoeken in de verschillende bronnen en proberen met elkaar het antwoord te vinden.
  Dit antwoord presenteren zij in de laatste week van de pilot.

  Aan het einde van de pilot wordt door de leerkrachten gekeken naar het proces, de gemaakte producten en ook de opgedane kennis wordt getoetst.
  We zijn erg benieuwd of deze aanpak invloed heeft op de motivatie van onze leerlingen voor het vak W.O.
  We hebben dit vooraf gemeten en zullen dat zowel tijdens als achteraf herhalen.