Anders organiseren groepen 1, 2, 3

Op onze school vinden we het erg belangrijk om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit is een van de belangrijkste redenen om de samenwerking tussen de groepen 1, 2 en 3 zoveel mogelijk te versterken.

Er is dit schooljaar ook voor het eerst een groep 2/3 geformeerd, die het leren van zowel de leerkrachten als de kinderen stimuleert en versnelt. Deze samenwerking tussen de groepen biedt kansen om de leeromgeving voor onze leerlingen nog betekenisvoller te maken en onze missie: “Groeien doen we natuurlijk samen” in de praktijk te realiseren.

Groepen 1-2 en 2-3

Zoals u wellicht al weet, zijn er voor de zomervakantie in het gebouw enkele aanpassingen gedaan. Een voorbeeld hiervan is de plaatsing van de flexibele paneelwanden in de groepen 1/2 en 2/3.

Hierdoor kan de doelstelling van onderwijs “Anders Organiseren” optimaal bereikt worden. Vóór de kerstvakantie gaan we drie middagen “Anders Organiseren” tijdens de werkles. Daarbij wordt tijdens de werkles door de groepen 1-2 C en 1-2 D samen gebruik gemaakt van een unit en door de groepen 1/2 B en 2/3 A.

Dit betekent dat de kinderen zelf mogen kiezen in welk gedeelte van de unit ze gaan werken. We maken gebruik van nieuwe planborden. Groep 1-2 E gaat gebruik maken van de unit groep 1-2 C en 1-2 D. Met een unit bedoelen we twee klaslokalen waarbij de schuifwand open staat.

Hier een indruk van de eerste middag

Groepen 3

Anders organiseren wordt op dit moment in de groepen 3 op rekengebied georganiseerd.
Elke dinsdagochtend geven de leerkrachten eerst een kwartier de instructie / uitleg in de eigen groep.

De kinderen kunnen op het grote planbord zelf inplannen of ze in het instructie,- samenwerk,- of stiltelokaal gaan werken. Soms plannen de juffen ook in daar waar nodig.De kinderen weten precies wat ze mee moeten nemen, waar ze gaan werken en wat de bedoeling is. In het instructielokaal worden de sommen nog eens extra uit gelegd, eventueel met materialen.

In het samenwerklokaal kunnen kinderen in kleine groepjes samen overleggen en daar waar nodig elkaar helpen. In het stiltelokaal werken de kinderen zelfstandig, zonder overleg met elkaar. In elk lokaal is een leerkracht samen met (stagiaire)- onderwijsassistente aanwezig om te helpen en bij te sturen. Na de kerstvakantie komt de donderdag erbij om op deze manier te werken. In de loop van het jaar gaan we taal/lezen daaraan toevoegen.

Anders Organiseren groepen 4

Lezen


Wij zijn dit jaar in de groepen vier na de herfstvakantie gestart met het ‘Anders Organiseren’ van ons leesonderwijs. Doordat kinderen verschillend zijn van elkaar, willen wij graag aansluiten bij hun onderwijsbehoeften en instructiebehoeften. De leerlingen kunnen, door het onderwijs anders te organiseren, beter op maat bediend worden.

De kinderen van de beide groepen vier zijn verdeeld in drie groepen

De eerste groep werkt volgens aanpak 1: in alle fasen van de les werkt het kind aan de hand van de juf. De juf is de instructeur.De tweede groep (de volgers) werkt volgens aanpak 2: zij werken niet alle fasen aan de hand van de juf, maar werken een deel van de les zelfstandig. In dit gedeelte van de les kiezen de kinderen of zij dit in het stiltelokaal doen (individueel werken) of in de samenwerkruimte.

De derde groep (de vlotte lezer) werkt geheel zelfstandig volgens een eigen werkschema met verrijkende en uitdagende leesvormen en opdrachten. Ook zij kiezen of zij in het stiltelokaal gaan werken of in de samenwerkruimte.
Naast deze leesvormen, wordt er in de middaguren nog drie keer een half uur gelezen in overige leesvormen.

Zo lezen wij op maandag zelfstandig, op dinsdag en vrijdag wordt er maatjes gelezen. Op vrijdag zijn er enkele ouders die aanschuiven bij de diverse maatjes en het leeswerk helpen beluisteren. Op deze momenten krijgen de kinderen die extra instructie nodig hebben, wederom aanbod op maat.

Rekenen

In januari starten wij dit ‘Anders Organiseren’ ook op voor het vak rekenen. Binnen deze organisatievorm worden alle kinderen verdeeld in twee groepen. Na een gezamenlijke start in hun eigen klas, waarbij automatiseringsoefeningen worden aangeboden en instructie op de nieuwe leerstof, verdelen alle kinderen zich over de diverse ruimtes. Een groep krijgt verlengde instructie en gaat werken onder begeleiding van de juf. De leerkracht heeft hier de rol als instructeur.

De overige kinderen verwerken en oefenen de leerstof in enerzijds het stiltelokaal of anderzijds in de samenwerkruimte. Deze keuze maken de kinderen zelf en ze verwerken zelfstandig de opdrachten. Differentiatie is verwerkt in de extra opdrachten. De leerkracht heeft hier de rol als coach. Daarnaast richten we de zone in als computerruimte, waarbij alle kinderen volgens een roulatiesysteem één keer per week aan de beurt komen.

Anders Organiseren groepen 7/8

Zoals u weet zijn we bezig met anders organiseren op het gebied van lezen.
Alle kinderen van de groepen 7 en 8 doen hieraan mee. De leerlingen zijn verdeeld op leerjaar-niveau. Dat betekent dat alle kinderen van bijvoorbeeld de groepen 7 als grote groep verdeeld zijn over de verschillende aanpakken en de verschillende leerkrachten. Hetzelfde geldt ook voor de groepen 8.

De kinderen zijn ingedeeld in 3 verschillende aanpakken, gebaseerd op het leesniveau.
Alle kinderen, ongeacht hun aanpak, starten met een instructie. Er wordt geflitst met de woorden en de woorden worden uitgelegd.

Aanpak 3 krijgt een keer in de week instructie en gaat daarna aan de slag met een planner, waarin precies beschreven wordt wat ze die dag gaan doen. Met behulp van hun foto laten de kinderen de keuze voor het lokaal zien, waar er dan vervolgens wordt gewerkt onder begeleiding van de leerkracht. Ze kunnen kiezen voor een samenwerkingslokaal of het stiltelokaal.

Aanpak 1 en 2 volgt ook eerst een instructie. Er wordt uitgebreid geflitst en daarna wordt het werkboek uitgelegd. De kinderen van aanpak 2 stromen uit en maken middels hun foto duidelijk waar ze gaan werken. Ook hier is de keuze tussen een samenwerkingslokaal en een stiltelokaal. Aanpak 1 blijft bij de leerkracht en maakt de rest van de les af onder begeleiding van de leerkracht.

Er zijn 3 lessen in de week binnen leesestafette, waarvan 2 instructielessen met verwerking en 1 vrije les.
In de vrije les steken we in op leesbevordering en leesbeleving middels geleide lessen zoals b.v. leeskring of speeddaten met boeken, maar ook het vrij mogen lezen van eigen gekozen boeken.

Vooruitblik

We zijn binnen het concept anders organiseren aan het onderzoeken hoe we ook de andere vak-en vormingsgebieden op een andere, meer gepersonaliseerde manier, kunnen gaan vormgeven.

We willen aan de slag gaan met een weektaak die in stappen wordt ingevoerd. Hier liggen kansen om de samenwerking- en instructiemomenten te delen binnen het kernteam 7 of het kernteam 8. De doelen van de verschillende vakken zullen centraal staan en de instructie zal gaan over dit doel.

Het uitgangspunt is het principe van de dagtaak, zoals bij velen bekend, gegoten in een nieuw jasje. Kinderen werken dan niet meer 2 keer per week aan een dagtaak, maar uiteindelijk een hele week met geplande instructiemomenten en ruimte en tijd om bepaalde opdrachten zelfstandig (stil) of via samenwerken te verwerken.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen binnen de weektaak!

Anders Organiseren groep 3

De groepen 3 hebben bij Anders Organiseren gekozen voor rekenen. Op dit moment gebeurt dit 2 keer per week en iedere week gaan we iets nieuws aan de organisatie toevoegen.

De algemene uitleg krijgen de kinderen in hun eigen groep, daarna waaieren ze uit naar het instructielokaal (klas van juf Gerda), het stiltelokaal (klas van juf Sandra) en het samenwerklokaal (de zone). Nu worden de kinderen nog door de leerkrachten ingedeeld de volgende stap is dat kinderen op het planbord zelf mogen aangeven waar ze graag willen werken (of de leerkracht plant het voor sommige kinderen in).

De eerste keer was voor de kinderen en de juf best spannend, maar aan het einde van de les was iedereen enthousiast over de werkwijze en hoe het gegaan was. Het lastigste was om in het stiltelokaal ook stil te werken, maar uiteindelijk lukte het wel en gaven kinderen aan dat dit echt fijn is om alleen en in alle rust te werken.

Kinderen die graag samenwerken gaven aan dat het fijn is dat je alleen kunt werken maar als je even hulp nodig hebt je dit kunt vragen aan iemand in je groepje. Ook in het instructielokaal gaven de kinderen aan dat het fijn werken is en dat er rust heerst. Ook hier is uiteraard mogelijkheid om samen te overleggen of alleen te werken.


Werken in het samenwerklokaal


Werken in het instructielokaal


Werken in het stiltelokaal

Komende weken breiden we het werken op deze manier verder uit met o.a. een rekenhoek met concrete materialen, inzet van rekenspellen/materialen, computer en inzet van planbord.

Wij hopen dat we op deze manier de individuele ontwikkeling van ieder kind nog beter en efficiënter kunnen stimuleren.

Anders Organiseren groep 1-2

Een inspirerende werkles gebaseerd op Anders Organiseren. Betrokken, kindvolgend, inspirerend, werkend aan je zelfstandigheid.

 
Hoe vinden de kleuters het anders organiseren? Kijk naar het filmpje en luister goed, want ze kunnen het heel goed zelf vertellen.