INNOVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad vertegenwoordigt alle scholen, maar niet via een rechtstreeks GMR-lid.
In totaal heeft de GMR 14 zetels, gelijk verdeeld tussen de ouder- en personeelsgeleding.
Omdat de scholen niet rechtstreeks via een MR-lid vertegenwoordigd zijn, werkt de GMR met een regiostructuur en zijn er regiofunctionarissen.

Op www.innovo.nl vindt u meer informatie over de GMR.
Ga naar www.innovo.nl en klik op Scholen of Ouders in de menubalk.
GMR informatie is ook te vinden in de menubalk onder “medezeggenschap”.