admin juni 1, 2018 Geen reacties

Anders Organiseren groep 1-2

Voor de leerlingen: creëren we mogelijkheden om extra aanbod te krijgen. Bijvoorbeeld :
-Rots en Water lessen,
-extra aanbod voor kinderen met een NT 2 achtergrond,
– inzet van het programma Begrijpend Luisteren voor kleuters. etc.

Voor de leerkrachten: gaan we intensiever samenwerken en maken we optimaal gebruik van ieders talenten.

 
 
 
Voor de leerlingen: Geven we ons aanbod in verschillende groepssamenstelling. In een grote groep waar dat kan en in een kleine groep waar dat nodig is.

Voor de leerkracht: is er meer zicht op de ontwikkeling van de kinderen doordat ze gezien en begeleidt worden door meerdere leerkrachten.

Is er op een aantal momenten ondersteuning door een onderwijsassistent. (vele handen maken…)

 
 
Voor de kinderen: wordt er een omgeving gecreëerd waar ze vaardigheden leren die ze in de toekomst nodig hebben, zoals samenwerken, probleem oplossen, zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie.

Voor de leerkracht: worden taken en verantwoordelijkheden gedeeld/verdeeld wat voor een vermindering van werkdruk zal zorgen.

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de leerlingen: Door het werken in een vaste werkunit wordt de keuze voor wat, waar en met wie ze spelen/werken vergroot. Betrokkenheid en speelplezier zullen daardoor nog meer groeien.

Voor de leerkracht: een nieuwe uitdaging waar we met z’n allen naar toe hebben gewerkt de afgelopen twee jaar. Waarbij zeker nog bijstellingen en aanpassingen zullen volgen. Ook wij blijven in ontwikkeling.