admin juni 9, 2018 Geen reacties

Anders Organiseren in de groepen 3, schooljaar 2017/2018

Aan het begin van het schooljaar zijn we gestart om Rekenen op een andere manier te organiseren.
In het begin alleen op dinsdagmorgen, op een later tijdstip ook op donderdagmorgen
groep doorbrekend.

De kinderen mochten op een keuzebord hun foto hangen of de leerkracht plande voor de kinderen in.
Ze konden kiezen uit het samenwerklokaal (klas van juf. Sandra), stiltelokaal (klas van juf. Lieke) of instructielokaal (klas van juf. Gerda)

Het eerste kwartier werd er instructie in de eigen groep gegeven over de taak van die dag, daarna gingen de kinderen naar hun ingeplande plek. De eerste keren was dit voor sommige kinderen spannend, met al je spullen naar een ander lokaal en een andere juf of toch op je eigen vertrouwde plek blijven. Het werd echter iedere keer minder spannend en al snel wist iedereen waar hij aan toe was.

Na enkele maanden zo te hebben gewerkt zagen we dat de leerstof / uitleg voor sommige kinderen soms te snel ging en ze baat hadden bij extra instructie en andere kinderen hadden juist behoefte aan uitdaging. We zijn het toen anders gaan aanpakken en lieten de kinderen niet meer kiezen maar zijn ze op grond van behoefte gaan indelen:
• meer extra instructie / uitleg en verwerken met concrete materialen
• leerstof verwerken op de gewone manier met soms een uitstapje naar iets nieuws
• sneller door de leerstof met meer uitdaging door extra werk

De leerkrachten van de groepen 3 zagen dat deze wijze meer rendement opleverde en dat kinderen bij deze werkwijze meer gebaat waren. Komend schooljaar willen we deze werkwijze voortzetten en daar waar kan het ook bij andere vakgebieden toepassen.

Naast het Anders Organiseren van het rekenen hebben we dit jaar ook met de groepen 3 “groot hoekenwerk” opgezet. 5 keer dit schooljaar hebben we rondom een thema (herfst, sinterklaas, carnaval, Pasen/voorjaar en zomer/vakantie) in een reken, taal, sport en spel circuit van 3 weken groep doorbrekend activiteiten uitgezet voor de kinderen. Hier hadden we echter de hulp van ouders bij nodig en alle keren was de bereidheid om te helpen zeer groot. Onze dank daarvoor aan alle ouders en oma’s die hierbij hun hulp hebben aangeboden. De kinderen, hulpouders en leerkrachten hebben iedere keer weer genoten en zijn gezellig, betrokken en actief bezig geweest.