Wilma december 20, 2017 Geen reacties

Wij zijn dit schooljaar gestart in de groepen 5 en 6 om naast lezen ook rekenen anders te organiseren.

We werken met een basisinstructie in de eigen stamgroep. Vervolgens gaan de kinderen  verwerken in een stiltelokaal of een samenwerklokaal.

Tevens wordt er gewerkt met verschillende rekenhoeken, waar kinderen handelend gaan rekenen. Denk hierbij aan wegen, meten, oefenen van tafeltjes, de klok etc. Kinderen die iets meer moeite hebben gaan in kleinere groepen nog even oefenen met de juf of meester; verlengde instructie.

Door ons onderwijs anders te organiseren willen wij de kwaliteit van het onderwijs versterken, waardoor onze kinderen:

  • Meer intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren.
  • Meer betrokken zijn bij het leren en er plezier aan beleven.
  • Aanbod krijgen dat beter aansluit op het niveau en de onderwijsbehoeften.
  • Vaardigheden leren die ze in de toekomst nodig hebben, zoals samenwerken, probleem oplossen, zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie.

Door onderstaand filmpje te bekijken krijgt u een indruk hoe we afgelopen periode gewerkt hebben.