Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Bekijk deze via uw browser.
Bezoek onze
website »
Forward to Friend Deze Heraut doorsturen?
Voor in de agenda:           
20 augustus: Start schooljaar 2018-2019 
22 augustus: Luizencontrole 1-5
27 augustus: Luizencontrole 6-8
29 augustus: Studiedag 1
 


Website
In verband met het omzetten van onze website naar een ander systeem is de informatie die op de website staat ietwat verouderd. Er komt wel de nieuwe schoolgids op te staan, maar nog niet de nieuwe kalender. Daarom hieronder nogmaals het vakantie- en vrije dagen rooster voor komend jaar.
 


Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019
Het schooljaar starten wij op 20-8-2018, alle kinderen worden dan verwacht.
 
Herfstvakantie        15-10-2018 - 19-10-2018
Kerstvakantie          24-12-2018 - 04-01-2019 
Carnaval                 04-03-2019 - 08-03-2019
Meivakantie            22-04-2019 - 03-05-2019  (paasmaandag 22-04)
Hemelvaart             30-05-2019 - 31-5-2019  
Pinkstermaandag    10-06-2019         
Zomervakantie        08-07-2019 - 16-8-2019  
 
Studiedagen, leerlingen vrij:
Woensdag    29-08-2018
Vrijdag          05-10-2018
Maandag      19-11-2018
Donderdag   07-02-2019
Maandag      01-04-2019 (geen grap!)
Donderdag   20-06-2019
 
De vrijdag voorafgaande aan de volgende vakanties is er ’s middags extra vrij voor de kinderen van de groepen 5 tot en met 8:
Vrijdagmiddag 21-12-2018 (voor kerst)
Vrijdagmiddag 01-03-2019 (voor carnaval)
Vrijdagmiddag 19-04-2019 (voor meivakantie)
Vrijdagmiddag 05-07-2019 (voor zomervakantie)De Luizencontrole groep zoekt hulp!
Wist u dat?
 • 's Ochtends voor de controle een kopje thee of koffie voor ons klaar staat?
 • Wij verzamelen om 8.30u in de lerarenkamer?
 • Luizenpapa’s ook welkom zijn! 
 • De luizencontroles slechts 4 ochtenden per jaar van uw tijd vragen?
 • We onze eigen app-groep hebben om ons aan- of af te melden of eventueel te overleggen?
 • Onze controle’s op maandag en woensdagochtend plaatsvinden?
 • In de 1e week( gr 1-5), 2e week( 6-8) na de zomervakantie en in de 2e week na de( 1-8) carnavalsvakantie de controle plaatsvindt?
 • Wij dringend op zoek zijn naar veel helpende handen, want vele handen maken immers licht werk!
 • Als je een keer niet kan, dat geen probleem is?
 • Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders gebaat zijn bij deze controles...niemand wil toch luizen mee naar huis?!
 • Wij maar twee keer per jaar controleren vanwege te weinig vrijwilligers?
 • We momenten hebben gehad dat we met 4 vrijwiligers de hele school van 500 leerlingen hebben moeten controleren? 
 • Wij soms daar wel wat moedeloos van worden, maar niet opgegeven en stug doorgaan? 
 • Door vrijwilliger te worden je meer betrokken raakt bij de school en klas van je zoon of dochter?
 • Het super leuk is om door de hele school in contact te komen met kinderen en leerkrachten?
 • Alle vrijwilligers worden verwend met een lief presentje aan het einde van het jaar?
 • Je kunt aanmelden bij Silvia Huynen of een andere luizenouder?
 


 
Het team Cortemich wenst u een fijne zomervakantie ……… tot 20 augustus. 
Ingezonden:
 
Brede School Cortemich
Cortemich 2
6367 CG Voerendaal

Tel. 045 575 14 44
E-mail info@cortemich.nl
Email Marketing Powered by MailChimp
Uitschrijven voor de Heraut | Mijn inschrijving aanpassen