NNOVO is het bevoegd gezag van de school. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur. Schooloverstijgende zaken worden uitgevoerd op het Stafbureau, dat gevestigd is in Heerlen. 

Innovo

College van Bestuur

dhr. (Bert) Nelissen, voorzitter
mevr. (Joan) van Zomeren, lid

Postadres: Postbus 2602, 6401 DC  Heerlen
Bezoekadres: Ruys de Beerenbroucklaan 29a, 6417 CC  Heerlen
tel: 045-5447144
fax: 045-5447145
e-mail: mail@innovo.info            
website: www.innovo.info